Om Thorup-Klim dagligvarebutik ApS

Borgerprojekt:
Ny købmandsbutik i V. Thorup
I arbejdsgruppen har vi nu dannet et selskab – Thorup-Klim Dagligvarebutik ApS – med det formål
at udleje butikslokaler på de bedst mulige vilkår, således at det bliver så interessant som mulig for
en selvstændig købmand at drive forretning i vores lokalområde.
Vi har nu lejet brugsbygningen i V. Thorup af Fjerritslev Brugsforening, og der er lavet en aftale
med Klaus Andersen fra Min Købmand i Fjerritslev om at drive en Min Købmand i V. Thorup
snarest mulig. Butikslokalerne skal renoveres og klargøres med inventar og nyt køle-/frysersystem,
aircondition osv.
På længere sigt vil vi undersøge mulighederne for at opføre en ny butiksbygning på grunden ved V.
Thorup Tømmerhandel, men der vil let gå 1-2 år med projektering og undersøgelse af
mulighederne i dette projekt.
Da investeringer og renoveringer af den bestående bygning kræver en del kapital, søger vi nu
privatpersoner, foreninger og firmaer om indskud af anpartskapital i Thorup-Klim Dagligvarebutik
ApS, så vi i størst muligt omfang kan undgå lånefinansiering. Herved kan vi holde købmandens
lejebetaling på så lavt et niveau som muligt. Iflg. vedtægterne kan man tegne anpartsbeviser til
kr. 5.000,- pr. stk., hvilket giver 1 stemme. Ingen kan dog opnå mere end 40 stemmer.
Indsamlet kapital, som evt. ikke benyttes til renoveringen af den nuværende bygning, vil blive
overført til projektet med en ny bygning, hvis dette kan realiseres senere. Når vi skal søge tilskud
hos fonde og offentlige myndigheder, er det rigtig vigtigt, at vi kan dokumentere, at
lokalsamfundet selv finansierer et væsentlig beløb. Vi håber således, at flest mulig vil bakke op
økonomisk, da vi betragter det som særdeles vigtigt for hele vores lokalområde, at vi har en
moderne og tidssvarende dagligvarebutik med et godt vareudbud og rimelige priser.
Det er vigtigt, at vi får indsamlet/får tilsagn om størst mulig anpartskapital inden 5.september
2022, da vi så kan forvente kr. til kr. tilskud på op til kr. 600.000,- fra Landdistriktspuljen til
borgerdrevne dagligvarebutikker.
Såfremt man ikke ønsker at tegne anpartsbeviser, er ethvert gavebeløb også særdeles
velkommen. Alle tilskud kan indbetales på reg.nr. 9135 konto 0000270326.
Mail eller indlever gerne tilsagn om anpartskapital eller tilskud til en af flg. personer:
ha@klimsparekasse.dk Henrik Agsen Evt. spørgsmål på. tlf. 21729257.
carsten-hanne@nordfiber.dk Hanne Jørgensen, Evt. spørgsmål på tlf. 26145715
dennis.stjernholm@gmail.com Dennis Stjernholm Isaksen, Evt. spørgsmål på tlf. 29293938
sannekjel@hotmail.com Susanne Abildgaard, Evt. spørgsmål på tlf. 61754449

Såfremt man ønsker at låne til køb af anpartskapital kan dette tilbydes i Klim Sparekasse på
særdeles favorable vilkår. Variabel rente p.t. 2 %, løbetid maks. 5 år og gratis låneoprettelse.
(Maks. kr. 10.000 og under forudsætning af alm. kreditgodkendelse).

Thorup-Klim Appen

FREE
VIEW