Thorup-Klim Boldklub

Thorup-Klim Boldklub har eksisteret siden 1969, hvor de to tidligere naboklubber Vester Thorup Idrætsforening og Klim Boldklub slog sig sammen til én klub.

Klubben er medlem af organisationerne DBU, DIF, DGI og JHF.

Klubben er baseret på frivillighed og sammenhold på tværs af foreningsgrænserne i lokalområdet.

Thorup-Klim Boldklubs Støtteforening

Støtteforeningen blev oprettet i 1993 og har til formål at sørge for at skaffe penge, som kan komme medlemmerne til gode i form af forskellige aktiviteter, redskaber m.v.

Det gøres bl.a. ved at sælge målaktier, arrangere Open Air og står for servering til diverse arrangementer såsom garantfest i Klim Sparekasse, Tican generalforsamling, Trekoner halfest m.m.

Samtidig står støtteforeningen klar til at hjælpe med at gennemføre forskellige arrangementer for såvel boldklubben som andre foreninger i lokalområdet.

Boldklubbens formål, aktiviteter og samarbejdsrelationer

Boldklubben har til formål at udbrede holdsport, primært i form af fodbold og håndbold – men også krolf, petanque og billard er på programmet.

I fodbold – fra U15 til U19 – har klubben holdsamarbejde i Team Han Herred, der er en sammenslutning af klubberne TKB, FIF, ØB, TIF98.

I håndbold har klubben sammen med ØB et holdsamarbejde, der blev oprettet i 1999 – derfor navnet TØK2000. Spillerne træner i Thorup-Klim Hallen.

Vi kan næsten tilbyde noget til alle aldersgrupper – for de yngste består træningen af en blanding af leg og boldspil med fokus på, at dette foregår såvel udendørs på Thorup-Klim Boldklubs Stadion i Vester Thorup som indendørs i Thorup-Klim Hallen i KIim.

Klubben driver også i samarbejde med Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening et motionscenter i Thorup-Klim Hallen, der kan benyttes af alle over 15 år.

Mange frivillige hænder

Foreningens bestyrelse består af syv personer.  Herudover er mange frivillige hænder i sving med kridtning af boldbaner, trøjevask og tidtagning og som dommere, trænere, cafeteriepersonale m.v.

Det er vigtigt for os, at de frivillige hænder løbende plejes, og at der er hjælpere/trænere i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle frivillige og derved ikke kan få oprettet de hold, der efterspørges.

Vi har ca. 400 aktive medlemmer fordelt i de forskellige afdelinger i klubben.

Thorup-Klim Boldklub tilbyder

 • Open Air (sommerarrangement)
 • Han Herred Mesterskabet (julearrangement)
 • Udendørs fodbold på Thorup-Klim Stadion i Vester Thorup og banerne ved Thorup-Klim Hallen
 • Indendørs fodbold i Thorup-Klim Hallen i Klim
 • Hånbold i Thorup-Klim Hallen i et hold samarbejde med Ørebro BK
 • Motionscenter i Thorup-Klim Hallen
 • Børnefitness (lukket hold)
 • Voksenfitness (lukket hold)

Samt disse hold.

HÅNDBOLD HOLD 2018/2019

FODBOLD HOLD 2018/2019

Andre hold

Billard

Spilles i det gamle it-rum mellem hallen og skolen på en ugentlig fællesaften, ellers individuelt.

Krolf

Spilles to-tre gange om ugen på egen bane ved Thorup-Klim Boldklubs klubhus i Vester Thorup. Det er primært de aldre generationer, der benytter tilbuddet, men alle kan deltage.

Petanque

Spilles en gang om ugen på egen bane ved Thorup-Klim Boldklubs klubhus i Vester Thorup. I vinterhalvåret spilles i Thorup-Klim Hallen.

Præmiewhist

Spilles en ugentlig aften i vinterhalvåret.

Fremtiden for Thorup-Klim Boldklub

Efter år med tilbagegang er hovedbestyrelsen i gang med at tilpasse boldklubben de nye udfordringer, som ligger foran lige nu. Der arbejdes med en del nye idéer, bl.a:

 • Nye aktiviteter for medlemmer
 • Tiltag til fastholdelse af frivillige og medlemmer i alle afdelinger
 • Fokus på sammenhold og klubånd

Kontakt

Du kan se meget mere på boldklubbens hjemmeside eller facebook

Thorupklim.dk

FREE
VIEW