Klim Lokalhistoriske Sognegruppe

Sognegruppen har eksisteret siden 2000 og arbejder i nær tilknytning til sognegruppenetværket »Liv i Lokalhistorien« og Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev.

Sognegruppen har til formål at indsamle og formidle de gode historier fra Klim Sogn, og gennem årene er der arrangeret mange udstillinger med gamle billeder fra lokalområdet, eksempelvis i forbindelse med jubilæer.

Hver sommer påtager sognegruppen sig at holde åbent hus i Klim Kalkovn to gange om ugen, og på den måde kommer sognegruppen i kontakt med rigtig mange besøgende fra nær og fjern.

I det hele taget oplever sognegruppen en stadig voksende interesse for den lokale historie. På Klim Landsbyforenings hjemmeside findes en del historiske beretninger. Desuden er sognegruppen leverandør af billeder og beretninger til den lokalhistoriske årbog Han Herred Bogen


Kontakt

Klim Lokalhistoriske Sognegruppe

Formand Lis Jensen
Kornblomstvej 14, Klim
9690 Fjerritslev
Telefon 98 22 52 14
lis-klim@mail.dk

www.lokalhistorie-hanherred.dk/klim/sognegruppe
www.hanherred.dk/sognegrupper

Thorupklim.dk

FREE
VIEW