Klim Landsbyforening

Klim Landsbyforening er en paraplyorganisation grundlagt 2008, som består af

en bestyrelse på 10 personer. Foreningen omfatter:

 • Klim og Omegns Erhvervsklub
 • et forsamlingshus (Gammel Landevej 9)
 • et forsamlingshusudvalg
 • et arrangementsudvalg
 • et byforskønnelsesudvalg
 • et udeudvalg
 • et dilettantudvalg
 • et Peter Styrbæks hus udvalg
 • et Facebook udvalg
 • et revisionsudvalg
 • samt et stort hold af hjælpere.

I alt er godt 50 personer engageret på frivillig basis.

Landsbyforeningen har ca. 300 medlemmer og erhvervsklubben ca. 60 medlemmer.


Landsbyforeningen varetager via udvalgene udlejningen af Klim Forsamlingshus, udlejning af Peter Styrbæks Hus, vedligeholdelse af legepladsen og udsmykningen af byen samt mandagscaféen med kaffe og hygge.

Landsbyforeningen driver Klim Kalkovn med hjælp fra Klim Lokalhistoriske Sognegruppe, som holder ovnen åben i sommerhalvåret. I kalkovnen arrangeres gudstjeneste og minikoncerter samt fællesspisning med bålaften.


Kontakt

Klim Landsbyforening

Bestyrelsen, Klim Landsbyforening marts 2019

Navn Telefon Mail
Johnni Jacobsen
Formand
29249383johnni_k_j@hotmail.com
Inga Heskjær
Næstformand
21496557info@jammerbugt-ferie.dk
Linda Dyrby Pedersen
Kasserer – ikke i bestyrelsen
22632239linda.dyrby@jubii.dk
Dorte Krogh
Sekretær
24440627dortekrogh@me.com
Rene Christensen
Bestyrelsesmedlem
50744249rechr86@gmail.com
Bo Nielsen
Bestyrelsesmedlem
24464980bogrishauge@gmail.com
Randi Pedersen
Bestyrelsesmedlem
24228491randi.lars@yahoo.dk
Lars Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
51554422pialarsrasmussen@gmail.com
Nina Bak Nielsen
Bestyrelsesmedlem
29913259nina_bak@hotmail.com
Karsten Pedersen
Bestyrelsesmedlem
40601089napkjargaard.1@mail.dk
Roger Palsgaard
Bestyrelsesmedlem
40202733roger-palsgaard@hotmail.com
Hanne Kirk
Suppleant
25485692hannemkirk@gmail.com
Erik Sørensen
Suppleant
23440386erik@sandvejen.net
Tine Hjemmegaard
Suppleant
28965960tinehjemmegaard@gmail.com

www.klimlandsbyforening.dk


Udlejning af Klim forsamlingshus

Kontakt Bo Nielsen på telefon 24 46 49 80 eller via mail bogrishauge@gmail.com  

2019 priser inkl. mons

Leje 1. dag 1500,00 kr

Depositum 1500,00 kr. som betales ved bookning af forsamlingshuset

Pr. kuvert                      5,00 kr.

El pr. KWh                    2,50 kr.

Varme pr. MWh     1.000,00 kr.

Rengøring pr. time     325,00 kr.

Runde borde kan lejes 75,00 kr. pr. stk. inkl. levering og afhentning hos

Henrik Styrbæk tlf. 41194956


Bliv medlem af Klim Landsbyforening

Kontakt Klim Landsbyforening 

Formand Johnni Jacobsen på telefon 29249383 eller via mail johnni_k_j@hotmail.com

Kontingentsatserne for 2019:

Husstand 300 kr.

Husstand med 1 person: 100 kr.

Hvad får du for dit kontingent?

Landsbyforeningen varetager via udvalgene udlejningen af Klim Forsamlingshus, udlejning af Peter Styrbæks Hus, vedligeholdelse af legepladsen og udsmykningen af byen samt mandagscaféen med kaffe og hygge, fastelavns- og juletræsfest mm.

Rabat ved førstegangsleje af forsamlingshuset

Gratis lån af flag og flagstænger

Julelys og juletræer

Vedligeholdt legeplads ved forsamlingshuset

Pyntede blomsterkummer i byen

Vedligeholdelse af grønne arealer

Deltagelse i foreningens arrangementer

Som privatperson kan man også være medlem af vores aktive erhvervsklub – kontakt Niels Agesen på telefon 40 11 52 99.


Mandagscaféen

I Mandagscaféen er vi p. t. ca. 13 ældre “piger”, der mødes hver mandag fra kl. 14 til 16 i forsamlingshuset. Vi hygger os med kaffe og kage, et par sange, kortspil, lidt håndarbejde eller vi fortæller om, hvad vi hver især har oplevet.

Den første mandag i måneden er menighedsrådet medarrangør med spændende underholdning af organist Henrik Svane. Forårssæsonen slutter med en udflugt først i maj, hvor vi nyder en god frokost sammen. Efterårssæsonen starter omkring 1. september. 

Kontakt Jytte Agesen på mail: jytteagesen@gmail.com

Thorupklim.dk

FREE
VIEW