Klim Fribørnehave og Vuggestue er en selvstændig institution, hvor børnenes trivsel og udvikling sikres optimalt i en familiepræget hverdag. Det prøver vi i et tæt samarbejde med forældrene at nå ved
  • at anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet
  • at styrke det enkelte barns selvstændighed og samtidig lære det at deltage i et socialt fællesskab og tage hensyn til andres ønsker og behov
  • at styrke den sproglige udvikling gennem sang, rytmik, rim og remser, oplæsning og samtale
  • at tage på tur i skoven eller til stranden for at lære børnene at benytte og beskytte naturen
Det er beskrevet i institutionens pædagogiske læreplan, hvorledes målsætningen kan opnås. Institutionen er etableret i nær tilknytning til Klim Friskole. Vi prøver at sikre sammenhæng mellem skole og vuggestue/børnehave ved hver dag at deltage i morgensang og i løbet af året at deltage i de fælles arrangementer, der er.

Fysiske rammer

Vores vuggestue og børnehave er placeret bag ved Klim Friskole. Den består af et stort opholdsrum, hvor børnene leger sammen på tværs af alder. Derudover er der køkken/aktivitetsrum, en dukkekrog, et mindre opholdsrum samt et dejligt puderum, hvor børnene kan tumle. Desuden har vi et skønt barnevognsskur, hvor de yngste børn sover i krybber.

Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på et godt og åbent samarbejde med forældrene. Forældrene er altid velkomme til at besøge os en hel dag eller være der nogle timer og følge vores hverdag. Vi har forældresamtaler i november, hvor de ældste børns forældre bliver tilbudt en samtale. I januar/ februar bliver de øvrige børns forældre tilbudt en samtale. Når barnet har været i institutionen i ca. to måneder, holder vi en samtale, hvor vi snakker om, hvordan barnet er faldet til i institutionen. Har forældrene i det daglige brug for en længere samtale, er de altid velkomne til at komme og aftale en tid, ligesom personalet vil bede om en samtale, hvis vi har noget, vi gerne vil drøfte med forældrene.

Kontakt

Klim Fribørnehave og Vuggestue Oddevej 59, Klim 9690 Fjerritslev Telefon 98 22 52 94 Boerne.Have@skolekom.dk www.klimfriboernehave-vuggestue.dk Leder Jeanette Larsen Oddevej 5, Klim 9690 Fjerritslev Telefon 41 27 42 74

Bestyrelsen

  Formand Sanne Jensen Aalborgvej 90 9690 Fjerritslev Telefon 89 12 44 50 Næstformand Konnu Højmark Sigmundholmsvej 2 9690 Fjerritslev Telefon 40 63 64 53 Kasserer Kristina Thorsen Oddevej 87 9690 Fjerritslev Telefon 61 69 54 26 Sekretær Mette Søndergaard Ålegardsvej 97 9690 Fjerritslev Telefon 40 53 00 16 Menig medlem: Allan Ostersen Gøttrupvej 497 9690 Fjerritslev Telefon 23 24 93 62 1. suppleant: Mads Hejlesen Fredensvej 3 9690 Fjerritslev Telefon 31 37 30 21 2. suppleant: Lone Andersen Smedegade 20, Haverslev 9690 Fjerritslev Telefon 26 27 47 38