Vust Kirke

Bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500 med tagryggen vinkelret på kirken.

Altertavle fra ca. 1600 og prædikestol fra ca. 1700.

Benyttet til tv-serien »Fiskerne«.


Vust Kirke
Thistedvej 655, Vust
9690 Fjerritslev
www.folkogkirke9690.dk

Thorupklim.dk

FREE
VIEW