Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen

Portal til Thorup-Klim området

Solkrogen er et botilbud inden for det specialiserede socialområde i Jammerbugt Kommune med plads til ni beboere. Målgruppen er voksne borgere med betydelige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med komplekse sociale problemstillinger, hvor borgeren på grund af en problemskabende adfærd ikke kan profitere af eller rummes i de almindelige tilbud. Ved en problemskabende adfærd forstås i denne sammenhæng en adfærd, der kan være udadreagerende, selvskadende eller selvstimulerende.

Solkrogen er beliggende i Klim, som er omgivet af skov, hede, strand og ikke mindst tæt på hav og fjord. Der er ca. syv kilometer til nærmeste større bysamfund (Fjerritslev). Man kan benytte offentligt transportmiddel, og beboerne har derudover mulighed for transport med Solkrogens minibus.

Solkrogens fysiske beliggenhed er med til at skabe et miljø uden for mange udefrakommende stimuli, som kan stresse borgerne. Lejlighederne på Solkrogen er store og rummelige på ca. 79-95 kvm (inkl. fællesarealer) med eget bad og køkken. Lejlighederne er indrettet med to udgange fra alle rum, så personalet altid kan trække sig eller aflede og nedtrappe en eskalerende situation.

Her er mulighed til at skærme borgere, hvis dette er nødvendigt. Hver lejlighed har egen indgang, hvilket kan være med til at forebygge konfliktsituationer med andre borgere. Borgerne har til daglig ikke nødvendigvis kontakt med hinanden, men har mulighed for at tilvælge det.

Solkrogen er indrettet med sanserum – welnessrum – mindre fællesarealer og to køkkener, hvor der er mulighed for at lave mad sammen med en pædagog.

Kilde: www.jammerbugt.dk


Kontakt

Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen
Solkrogen 21, Klim
9690 Fjerritslev
Telefon 72 57 87 30

Afdelingsleder Per Norman Jensen
Telefon 41 91 37 31
pnj@jammerbugt.dk

Administration
Telefon 72 57 71 66
hrc@jammerbugt.dk

Thorup-Klim Appen

FREE
VIEW