Onsdag aften var der landsby møde på skolen. Vi var en lille, men engageret flok.

 

Første punkt på dagsordenen var valg til medlem af landdistriktsudvalget, hvor Pernille Miller blev valgt som lokal repræsentant, og Otto Styrbæk og Helle Røge blev suppleanter. Otto Styrbæk og Helle Røge blev også valgt til at administrere det årlige tilskud fra Kultur- , Fritid- og Landdistriktsudvalget. Dette hverv har været varetaget af Dorte Krogh de sidste 10 år, og vi vil gerne takke hende for den store indsats.

 

Herefter blev der talt om, at vi skulle have en fælles kontaktperson, som kunne agere bindeled i mellem alle foreninger i området og kommunen.  Vi aftalte at lave et landsbyråd, der består af de 3 ovenstående nævnte personer samt Pipsen Monrad Hansen og Berit Sørensen, som varetager kontakten til kommunen på vegne af området. Vi kan sagtens være flere i Landsbyrådet, så hvis nogen ønsker at deltage, er de meget velkommen.

 

Den første opgave for landsbyrådet bliver at lave LUP’en som er en lokal udviklingsplan. Her skal vi forene alle de gode ideer, både nye og dem der allerede er i gang.

Vi vil derfor fra Landsbyrådet tage kontakt til foreningerne for at få input.

Derudover vil vi også inddrage de ideer der kom frem på mødet med Helle Bak Andreasen d. 22. august 2017.

LUP’en skal være færdig inden d. 1. maj og vi har derfor aftalt at mødes i uge 15, for at skrive LUP’en.

 

Alle er velkomne og de nærmere detaljer vil fremgå på www.thorupklim.dk samt Facebook siden, Thorup-Klim.


Del

Facebooktwitterpinterestmail