Når en ny højskole skal åbne, kan den først begynde at modtage statstilskud, efter at 24 årselever er opnået. Det vil sige, at kursisterne til sammen har været på skolen i 960 (24 x 40) kursusuger.

Statstilskuddet udgør næsten 2/3 af skolens indtægter, så i løbet af det første skoleår vil der blive oparbejdet et stort underskud.

Men tilskudsreglerne åbner for en anden mulighed:

»Der kan udbetales forskud til en nyoprettet skole, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetaling af de udbetalte beløb. Garantien skal dække udbetaling af forskud og tilskud, indtil mindstekravene i lovens § 9 er opfyldt, dog mindst seks måneders tilskud.«

Det vil være den realistiske mulighed for at kunne få driften af den nye Vester Thorup Højskole til at hænge økonomisk sammen det første, vigtige skoleår:

At privatpersoner, foreninger, fonde og pengeinstitutter til sammen tegner sig for en kaution på i alt 2,5 mio. i et år (et beløb, som Revisionsselskabet BDO har beregnet). Det er vigtigt at understrege, at kautionen kun angår eventuel tilbagebetaling af statstilskud – og altså ikke højskolens drift i øvrigt. Denne kaution skal ikke bruges til andet og kan ikke komme andre parter i hænde. Når det første skoleår er godt overstået, falder kautionen selvfølgelig bort.

Klim Sparekasse har erklæret sig parat til at registrere kautionister og vil også selv påtage sig en del af byrden, hvis der er bred opbakning fra lokale borgere og foreninger.

Anders Moltsen, på vegne af initiativgruppen bag Vester Thorup Højskole


Del

Facebooktwitterpinterestmail