Alle sogne i 9690-området – og dermed også Klim, Vester Thorup og Vust – er med i et nyt folkekirkeligt samarbejde, som så dagens lys tirsdag 24. november

Denne dag lanceredes en fælles kirkeside i Fjerritslev Ugeavis, og samtidig blev der blændet op for en ny internetportal, der fortæller om nye tiltag og giver overblik over gudstjenester, sogneaftener, koncerter og andre kirkelige arrangementer samt kontaktpersoner i såvel det officielle som det frivillige arbejde i sognene.

Der er hele 11 kirker med i samarbejdet fordelt på fem pastorater, nemlig Klim-Vester Thorup-Vust, Haverslev-Skræm-Bejstrup, Hjortdal, Kettrup-Gøttrup og Kollerup-Fjerritslev.

Der har tidligere været en fælles kirkeside i form af »Kirkemosaik« i daværende Fjerritslev Avis. Men med den nye ugentlige avisside, der får titlen »Folk & Kirke 9690«, ønsker menighedsrådene en endnu mere lokal side i form af interviews, omtaler af kommende arrangementer, billeder fra lokale begivenheder, og hvad der ellers rører sig rundt om i sognene.

Internetportalen har samme titel og kan findes på www.folkogkirke9690.dk

Menighedsråd, præster og øvrige medarbejdere vil prøve at udnytte synergierne mellem avissiden og hjemmesiden bedst muligt, så der eksempelvis kan lægges billedserier ind på internettet som supplement til omtalen i avisen. Desuden skal samarbejdets Facebook-side være med til at gøre de mange aktiviteter kendt.

Sognepræst Gitte Kibsgaard-Vester og kollegerne Henning Smidt, Kettrup, Inger Øeby Pedersen, Bonderup, Lotte Sandø Heftye, Hjortdal, og Poul Erik Tranholm-Pedersen, Hune, vil på skift skrive et forkyndende indlæg som forberedelse til den kommende søndags gudstjeneste under overskriften »Søndagstanke«.

Redaktionen af den ugentlige avisside er lagt i hænderne på Bodilsen tekst & foto, mens hjemmesiden er udviklet i samarbejde med virksomheden KirkeWeb (ChurchDesk). Der er etableret redaktionsudvalg og webudvalg med præster og repræsentanter for 9690-områdets fem menighedsråd.

I forvejen har de 11 kirker en række andre samarbejdsrelationer, herunder om konfirmandundervisning, babysalmesang, seniorcafé og plejehjemsgudstjenester, ligesom der er fælles kirkekontor i Fjerritslev Kirkecenter.

Efter lanceringen af den nye kirkeavisside ophører de fleste sogne med de hidtidige kirkeblade, mens kirkebladet for Haverslev-Skræm-Bejstrup fortsat vil udkomme.


Del

Facebooktwitterpinterestmail