Bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500. Nuværende våbenhus er fra ca. 1900. Altertavle og prædikestol fra begyndelsen af 1600-tallet. Pulpitur fra 1716 med pietistiske malerier fra 1729. Minde over 13 omkomne søfolk på kirkegården.

Kontakt

Vester Thorup Kirke Thistedvej 465B, Vester Thorup 9690 Fjerritslev www.folkogkirke9690.dk