– en del af Thorup-Klim Samdrit Vi er en folkeskole med elever fra 0. til 6. klasse og er en del af Thorup-Klim Samdrift. Samdriften består af vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vi kan dermed tilbyde den »røde tråd« for børn fra 0 til 13 år. Børnene oplever på den måde ikke skift mellem afdelingerne. På skolen mødes vi hver dag til morgensang og fælles beskeder, inden vi efterfølgende går til time. Vi har to afdelinger: indskolingen og mellemtrinnet. I frikvartererne har vi skolegårde, legepladser, sportspladsen og multibanen, hvor eleverne frit kan lege. Vi har løbehjul, mooncars og waveboards, som flittigt bliver brugt. Undervisningen er i flere timer organiseret efter »ugeskema«, hvor eleverne selv kan vælge, hvornår de enkelte opgaver på ugeskemaet skal laves. Vi har individuel læseundervisning og differentierer undervisningen, så den passer til den enkelte elev. Vi arbejder med it i undervisningen, og alle elever har deres egen computer. Derforuden har vi iPads, som vi også anvender i undervisningen. Skolen er bygget sammen med Thorup-Klim Hallen, der er samlingssted og bruges flittigt af os og de lokale foreninger.

Nyeste tiltag

  • Der er nu blevet bygget om i Storkereden, sådan at der er gulvvarme til de små
  • Babycafé om mandagen i Storkereden, når de større børn er i hallen, for at få et tilbud om fællesskab for dem, der går hjemme
  • Ombygning i klasselokaler, sådan at klasserummet bliver mere fleksibelt og gearet til den måde, der arbejdes på i forhold til den nye skolereform
  • Lærerne har været på kursus i ugeskema-revolutionen, og dette er blevet implementeret i de fleste klasser. Eleverne arbejder efter en ny metode, sådan at de selv har mere medbestemmelse i, hvilke arbejdsopgaver der skal laves, og hvornår disse skal laves. Derved udvikler eleverne mere ansvar for egen læring, og der bliver taget udgangspunkt i netop det niveau, den enkelte elev er på i alle fag, uafhængigt af klassetrin
  • Der bliver løbende arbejdet med tiltag i forhold til den nye skolereform, i forhold til kurser for ansatte og skolebestyrelse.
  • Alle lærerne er løbende på efteruddannelse i bl.a. forældresamarbejde samt styrkelse af fagfagligheden, og vi har to lærere, som har fået tilføjet et ekstra linjefag
  • Børnene, som skal starte i 0 klasse, har siden januar 2015 været på skolen tre dage om ugen for at blive introduceret langsomt. Det vakte stor glæde, da de kort efter starten fik udleveret deres egen pc. De er nu på skolen alle dage
  • Madlavningshold på skolen som aftentilbud

Kontakt

Thorup-Klim Skole / Thorup-Klim Samdrift Klim Strandvej, Klim 9690 Fjerritslev Telefon 72 57 81 00 thorupklimskole@jammerbugt.dk thorupklimskole.skoleporten.dk Skoleleder Carl Ganner Bech cgb@jammerbugt.dk   Storkereden Klim Strandvej 5, Klim 9690 Fjerritslev Skolefritidsordningen telefon 41 91 31 06 Børnehaven telefon 72 57 81 05 Leder Elsebeth Christiansen

Skolebestyrelsen

Formand Otto Styrbæk Telefon 40 27 17 60 Eva Isaksen Telefon 98 22 59 59 Maria Gjervik Telefon 33 11 52 50 Kirsten Danielsen Telefon 20 52 22 38 Kamilla Kristensen Telefon 53313077 Lars Rasmussen Telefon Palle Bisgaard Telefon 98 22 51 48 Medarbejderrepræsentant: Vibeke Kloster Medarbejderrepræsentant: Elsebeth Christiansen Skoleleder: Carl Ganner Bech Elevrepræsentant: Anna Pretzmann Elevrepræsentant: Freja Jensen