Marius’ bænk på Klim Bjerg

På det nordvestlige hjørne af Klim Bjerg – tæt ved trappen fra hotellet – er der et dejligt udsigtssted med en bænk, som er opkaldt efter Marius Nielsen, hvis historie knytter sig stærkt til stedet.

Det var nemlig Marius Nielsen, der ejede det husmandssted, som fra 1968 blev omdannet til først et lille pensionat og senere til den moderne hotelvirksomhed, vi kender i dag under navnet »Hotel og Restaurant Klim Bjerg«.

Villiam Marius Nielsen, som var hans fulde navn, blev født 1903 i Aggersborg Sogn. I midten af 1920’erne blev han gift med Anna Mikkelsen, som var født 1902 lige vest for foden af Valbjerg (nær Bulbjerg), hvor der dengang lå nogle få huse. Annas familie flyttede i 1909 til Thorup Strand. Husene ved Valbjerg nedbrændte i 1913 og blev ikke genopført.

Anna og Marius Nielsen bosatte sig først på Fjerritslev Hede lige vest for byen og tog arbejde på herregården Aagaard.

I foråret 1927 overtog de husmandsstedet på Klim Strandvej 156. Ud over en lille jordlod lå der dengang nogle enkle limstensbygninger, der var tækket med pandeplader. Limstenene til byggeriet var givetvis savet ud af de store kalkforekomster i det nærliggende Klim Bjerg.

Marius tog selv arbejde i kalkbruddet gennem flere år og hjalp ligeledes til, når der skulle brændes kalk i kalkovnen, som dengang lå på adressen Klim Strandvej 33 (i 1945 flyttet til Klim Strandvej 68).

Ægteparret fik sammen 13 børn, hvoraf fem drenge døde af tuberkulose som ganske små eller unge (mellem 2 og 17 år). Inden for ét år (1941-42) døde Niels Edvard på 13 år og derefter Svend Aage på 17 år. Svend Aage var indlagt på Nationalforeningens Sanatorium i Silkeborg, da han døde. Som følge af de fattige kår i hjemmet blev kisten transporteret hjem på ladet af en lastvogn, foranlediget af Else og Holger Krogh, som var grundlæggere af firmaet Kroghs Stensiloer med hovedsæde ved Klim Strand.

Også Marius blev ramt af tuberkulose og døde allerede som 39-årig. Han efterlod sin hustru og otte børn. Thorup-Klim Kommune besluttede at fjerne det gamle hus og opførte derefter et nyt husmandssted til enken og børnene, da de oprindelige bygninger var for dårlige til beboelse. Der blev dog først indlagt elektricitet i 1966.

Anna drev det lille landbrug videre med hjælp fra børnene indtil sin død i 1968. Herefter overtog nummer 12 i børneflokken – Hans Jørgen Nielsen og hans kone, Konni – barndomshjemmet og begyndte med sommerpensionat i det små ved siden af Hans Jørgens arbejde med grusgravning. I 1970 åbnede de et lille cafeteria, og gennem årene blev der med jævne mellemrum foretaget ombygninger og udvidelser til egentlig hoteldrift.

I 2011 trådte tredje generation til som indehavere af hotellet, sønnen Konrad Helenius Nielsen og hans hustru, Marian, der er fra Læsø.

Marius Nielsen gik ofte op på bjerget og satte sig på dette »tankested« og betragtede havet og klitheden. Derfor er bænken, som er opsat af Jammerbugt Kommune i samarbejde med de lokale foreninger, naturligvis kaldt op efter ham og bærer navnet »Marius’ bænk«.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Thorupklim.dk

FREE
VIEW