Stig Andersen fortæller om det daglige arbejde på Klim Kalkværk i 1950’erne