Gymnastikforeningen har til formål at udbrede gymnastikken samt anden motion, videreudvikle børnenes kunnen på det niveau, hvor de er, og skabe rammerne for sociale relationer – både til de almindelige træninger og til de ekstra aktiviteter, der arrangeres.

For børn og unge

Vi kan tilbyde noget til næsten alle aldersgrupper – for de yngste består træningen af en blanding af leg med fokus på at forberede dem til de grundlæggende øvelser til henholdsvis spring og rytme. Dette foregår såvel i skolens gymnastiksal som i Thorup-Klim Hallen eller ude i naturen. For at forbedre børnenes muligheder for at kunne dyrke sport og udnytte haltiderne har vi et samarbejde med de to børnehaver og fritidsordninger. Det vil sige, at vi har instruktører til at hente børnene og følge dem til hallen. Noget, vi kan se, at der er efterspurgt af forældrene i en travl hverdag. Når børnene bliver lidt ældre, kan de vælge, om de vil gå på rytme- eller springhold. Vi arbejder på at få et rytmehold op at køre for de 15-25-årige.

For voksne

For voksne er der mulighed for at dyrke rytmegymnastik, ture i naturen eller benytte motionscentret. På sigt kunne det være dejligt, hvis vi kunne få et herrehold op at køre, da vi p.t. ikke kan tilbyde denne målgruppe noget gymnastik. Tirsdagsklubben er områdets seniorklub. Her mødes man i hallen til en hyggelig formiddag med opvarmning, boldspil m.v., som afsluttes med hygge og kaffe. Foreningen har også badminton som en af sine underafdelinger – det gælder både for børn og voksne. Blandt de yngre arbejdes der på, at de skal have lov til at komme af sted til stævner, mens der blandt motionisterne er væsentlig mere fokus på motion generelt og det sociale liv – fx i form af arrangementer som juleafslutning.

Foreningens frivillige

Foreningens bestyrelse består af syv personer. Dertil kommer mange frivillige hænder til kagebagning, vask af dragter m.v. De ugentlige træninger varetages af 20-30 instruktører og hjælpere – antallet svinger meget afhængigt af, om det er i vintersæson, sommersæson eller gymnastikskolen. Det er vigtigt for os, at fødekæden af instruktører løbende plejes, og at der er hjælpere/instruktører i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle instruktører og derved ikke kan få oprettet de hold, der efterspørges.

Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforenings Støtteforening

Støtteforeningen har til formål at sørge for at skaffe penge, som kan komme gymnasterne til gode i form af forskellige aktiviteter, redskaber m.v. Samtidig er det en fast skare, som står klar til at hjælpe med at gennemføre forskellige arrangementer for såvel gymnastikforeningen som andre i området.

Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforenings aktiviteter

 • Forældre/barn – gymnastik for 1-3-årige med deres forældre
 • Spilopper – springhold for 3-5-årige
 • Hoppelopper – springhold for 0.–2. kl.
 • Springrødder – drengespringhold for 3.-6. kl.
 • Springpiger – pigespringhold for 3.-6. kl.
 • Hold nr. 2 – blandet springhold for 3. kl. og op. Krav om, at man også skal gå på et andet springhold
 • Rytmepiger – rytmegymnastik for 4.-6. kl.
 • TK spring – blandet springhold for 7. kl. og op
 • TK rytme – unge piger rytmegymnastik for 7. kl og op
 • Damerytme – rytmegymnastik for damer fra 30+
 • Damemotion – motion for damer med bevægelse, balance og bækkenbund
 • Moderne pardans/humørdans – dans for begyndere og øvede. Mulighed for at lære mange forskellige pardanse og fællesdanse
 • Tirsdagsklubben – motion og hyggeligt samvær for efterlønnere, pensionister og andre med lyst til motion
 • Naturgymnastik – for alle piger fra 20 til ca. 85 år. Frisk aftengåtur i naturen startende med fælles opvarmning. Afsluttes med medbragt kaffe
 • Familie i bevægelse i naturen – motion i naturen for familier med børn op til omkring 8 år. Afsluttes med medbragt kaffe
 • Badminton for børn/unge og senior – badminton U9-U11 for 1.-4. kl. med mulighed for at deltagelse i turneringer – badminton U13-15 for 5.-8. kl. med mulighed for at deltagelse i turneringer
 • Badminton senior- og ungdomsturneringshold – hold specielt til dem, som vil deltage i turneringer
 • Motionsbadminton – mulighed for at leje en bane. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet
 • Motionscenter – træningscenter, som kan benyttes af alle over 15 år
 • Motionscenter, lukkede hold – børnefitness og voksenfitness

Andre aktiviteter

 • Sommergymnastik
 • Gymnastikskole tirsdag, onsdag og torsdag i uge 32
 • Overnatning for hoppelopper, springrødder, rytmepiger og springpiger
 • Hoppediskotek
 • Store hoppedag

Kontakt

Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening Formand Pia Rasmussen Klim Strandvej 17, Klim 9690 Fjerritslev Telefon 98 22 57 14  / 21 63 44 11 pialarsrasmussen@gmail.com www.thorupklim-ug.dk Facebook

Øvrige i bestyrelsen

Næstformand Anne Krogh Christensen Telefon 22 58 23 67 Floumann@hotmail.com Kasserer Dorthe Frost Telefon 53 80 22 51 dorthe.frost@hotmail.com Sekretær Mette H. Knudsen Telefon 30 62 67 72 Mettehn@yahoo.com Webmaster & badmintonudvalg: Martin Lund Nielsen Telefon 31 24 98 22 Martin@loumar.dk Gymnastikskole & Støtten: Karin Nørmølle Telefon 21 47 23 22 karin-otto@mail.tele.dk Dragter: Jette Jensen Telefon 21 52 22 21 tinglaugaard@mail.dk Kursus & motionsrum: Pau Jensen Telefon 28 78 30 60 paujensen@hotmail.dk

Aktiviteter