Gymnastikforeningen har til formål at udbrede gymnastikken samt anden motion, videreudvikle børnenes kunnen på det niveau, hvor de er, og skabe rammerne for sociale relationer – både til de almindelige træninger og til de ekstra aktiviteter, der arrangeres.

For børn og unge

Vi kan tilbyde noget til næsten alle aldersgrupper – for de yngste består træningen af en blanding af leg med fokus på at forberede dem til de grundlæggende øvelser til henholdsvis spring og rytme. Dette foregår såvel i skolens gymnastiksal som i Thorup-Klim Hallen eller ude i naturen.

For at forbedre børnenes muligheder for at kunne dyrke sport og udnytte haltiderne har vi et samarbejde med de to børnehaver og fritidsordninger. Det vil sige, at vi har instruktører til at hente børnene og følge dem til hallen. Noget, vi kan se, at der er efterspurgt af forældrene i en travl hverdag.

Når børnene bliver lidt ældre, kan de vælge, om de vil gå på rytme- eller springhold. Vi arbejder på at få et rytmehold op at køre for de 15-25-årige.

For voksne

For voksne er der mulighed for at dyrke rytmegymnastik, ture i naturen eller benytte motionscentret. På sigt kunne det være dejligt, hvis vi kunne få et herrehold op at køre, da vi p.t. ikke kan tilbyde denne målgruppe noget gymnastik.

Tirsdagsklubben er områdets seniorklub. Her mødes man i hallen til en hyggelig formiddag med opvarmning, boldspil m.v., som afsluttes med hygge og kaffe.

Foreningen har også badminton som en af sine underafdelinger – det gælder både for børn og voksne. Blandt de yngre arbejdes der på, at de skal have lov til at komme af sted til stævner, mens der blandt motionisterne er væsentlig mere fokus på motion generelt og det sociale liv – fx i form af arrangementer som juleafslutning.

Foreningens frivillige

Foreningens bestyrelse består af syv personer. Dertil kommer mange frivillige hænder til kagebagning, vask af dragter m.v. De ugentlige træninger varetages af 20-30 instruktører og hjælpere – antallet svinger meget afhængigt af, om det er i vintersæson, sommersæson eller gymnastikskolen.

Det er vigtigt for os, at fødekæden af instruktører løbende plejes, og at der er hjælpere/instruktører i alle aldersgrupper, da vi ellers vi komme til at mangle instruktører og derved ikke kan få oprettet de hold, der efterspørges.

Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforenings Støtteforening

Støtteforeningen har til formål at sørge for at skaffe penge, som kan komme gymnasterne til gode i form af forskellige aktiviteter, redskaber m.v. Samtidig er det en fast skare, som står klar til at hjælpe med at gennemføre forskellige arrangementer for såvel gymnastikforeningen som andre i området.

Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforenings aktiviteter

Andre aktiviteter

  • Sommergymnastik
  • Gymnastikskole tirsdag, onsdag og torsdag i uge 32
  • Overnatning for hoppelopper, springrødder, rytmepiger og springpiger
  • Hoppediskotek
  • Store hoppedag

Kontakt

Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening