Fællesskab, fantasi og færdigheder

I FDF lærer børn en masse gennem leg, fantasi og oplevelser i naturen. Vi mener, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres færdigheder kan bruges. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. Aktiviteterne varierer, så der er balance mellem tryghed, udfordringer og oplevelser.

FDF har sine rødder i den danske folkekirke. Udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det betyder, at for os er alle mennesker lige meget værd.

De yngste børn hører historier fra børnebiblen og andre kristne fortællinger. Med de lidt ældre børn og unge tager lederne måske en snak om tro og tvivl, etik og moral og om, hvad meningen er med livet. Det er ikke et krav, at man tror på Gud for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl. Men vi synes, det er vigtigt, at børn kender de kristne grundfortællinger for at kunne tage stilling til dem senere i livet.

I FDF er lederne frivillige, men ansvarlige voksne, der har lyst til at være sammen med børn, planlægge aktiviteter og møde dem med både alvor og sjov. Lederne kan deltage i kurser om alt fra pædagogik og teambuilding til klatring og kanosejlads. Alle ledere underskriver en ledererklæring og skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos politiet. Desuden er der et sæt samværsregler mellem børn og voksne, som skal overholdes.

FDF Klim-Thorup-Vust blev etableret i 1965 på initiativ af bl.a. daværende sognepræst Villy Andersen og har således pr. 1. januar 2015 eksisteret i 50 år. FDF-kredsen er en underafdeling af FDF i Danmark.

FDF Klim-Thorup-Vust har hold inddelt i følgende klasser:

  • Puslinge 6-8 år
  • Tumlinge 9-10 år
  • Pilte 11-12 år
  • Væbnere 13-14 år
  • Seniorer 15-17 år

Puslinge, Tumlinge, Pilte og Væbnere holder møde hver mandag kl. 18.00-20.00.


Kontakt

FDF Klim-Thorup-Vust
Stalden
Thorup Strandvej 16C, Vester Thorup
9690 Fjerritslev
www.fdf.dk/ktv
Facebook

Kredsleder Mads Pedersen
Telefon 98 22 54 68
mads@fdf.dk


Ledere

Gitte Overgaard
Telefon 98 22 57 31
gitteovergaard66@hotmail.com

Henrik Overgaard
Telefon 98 22 57 31
havvejen54@paradis.dk

Rie Skovsted
Telefon 98 22 50 59
rieskovsted@gmail.com


Bestyrelse

Bestyrelsesformand Jan Lund
Telefon 98 22 50 09
gregersen.lund@post.tele.dk

Kasserer Trine Agesen
Telefon 98 22 52 99
trine@agesenel.dk

Sekretær Anni Richardsen
Telefon 98 22 50 87
allanni@mail.dk

Menighedsrepræsentant Irma Sørensen
Telefon 98 22 53 05
irmas@bbnpost.dk