Fællesskab, fantasi og færdigheder I FDF lærer børn en masse gennem leg, fantasi og oplevelser i naturen. Vi mener, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres færdigheder kan bruges. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. Aktiviteterne varierer, så der er balance mellem tryghed, udfordringer og oplevelser. FDF har sine rødder i den danske folkekirke. Udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det betyder, at for os er alle mennesker lige meget værd. De yngste børn hører historier fra børnebiblen og andre kristne fortællinger. Med de lidt ældre børn og unge tager lederne måske en snak om tro og tvivl, etik og moral og om, hvad meningen er med livet. Det er ikke et krav, at man tror på Gud for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl. Men vi synes, det er vigtigt, at børn kender de kristne grundfortællinger for at kunne tage stilling til dem senere i livet. I FDF er lederne frivillige, men ansvarlige voksne, der har lyst til at være sammen med børn, planlægge aktiviteter og møde dem med både alvor og sjov. Lederne kan deltage i kurser om alt fra pædagogik og teambuilding til klatring og kanosejlads. Alle ledere underskriver en ledererklæring og skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos politiet. Desuden er der et sæt samværsregler mellem børn og voksne, som skal overholdes. FDF Klim-Thorup-Vust blev etableret i 1965 på initiativ af bl.a. daværende sognepræst Villy Andersen og har således pr. 1. januar 2015 eksisteret i 50 år. FDF-kredsen er en underafdeling af FDF i Danmark. FDF Klim-Thorup-Vust har hold inddelt i følgende klasser:
  • Puslinge 6-8 år
  • Tumlinge 9-10 år
  • Pilte 11-12 år
  • Væbnere 13-14 år
  • Seniorer 15-17 år
Puslinge, Tumlinge, Pilte og Væbnere holder møde hver mandag kl. 18.00-20.00.

Kontakt

FDF Klim-Thorup-Vust Stalden Thorup Strandvej 16C, Vester Thorup 9690 Fjerritslev www.fdf.dk/ktv Facebook Kredsleder Mads Pedersen Telefon 98 22 54 68 mads@fdf.dk

Ledere

Gitte Overgaard Telefon 98 22 57 31 gitteovergaard66@hotmail.com Henrik Overgaard Telefon 98 22 57 31 havvejen54@paradis.dk Rie Skovsted Telefon 98 22 50 59 rieskovsted@gmail.com

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Jan Lund Telefon 98 22 50 09 gregersen.lund@post.tele.dk Kasserer Trine Agesen Telefon 98 22 52 99 trine@agesenel.dk Sekretær Anni Richardsen Telefon 98 22 50 87 allanni@mail.dk Menighedsrepræsentant Irma Sørensen Telefon 98 22 53 05 irmas@bbnpost.dk