Så har fotografen været i mørkekammeret og fået fremkaldt billederne fra klassefesten.

Der tages forbehold for fejl i diverse årgange.