Så har fotografen været i mørkekammeret og fået fremkaldt billederne fra klassefesten. Der tages forbehold for fejl i diverse årgange.